Lof der zotheid – Desiderius Erasmus

Bijna vierhonderd jaar geleden schreef Erasmus zijn beroemdste werk, de ‘Lof der Zotheid’, in het huis van zijn Engelse vriend, de geleerde humanist en politicus Thomas More. Het schrijven kostte hem niet meer dan een week. Het idee voor deze satire was hem ingevallen toen hij de Alpen overtrok vanuit Italië op weg naar Engeland, in de zomer van 1509. Hij werd geïnspireerd door de naam van de vriend naar wie hij op weg was: ‘Moriae enkomion’ is de Griekse titel, waarin ‘Moria’, Zotheid, een toespeling is op Mores naam. De ‘Lof’ hoort tot het al in de oudheid populaire genre van de paradoxale lofrede, waarin geprezen wordt wat niet prijzenswaardig is. Erasmus laat zich dan ook vaak inspireren door de sarcastische Griekse humorist Lucianus (120-180), die hij samen met More vertaald had. Daarnaast verwerkte hij natuurlijk, in de beste humanistische traditie, talloze citaten van antieke auteurs in zijn werk. De ‘Lof’ is uniek doordat de lezer voortdurend op het verkeerde been wordt gezet: moet hij in deze lofprijzing dóór de Dwaasheid ván de Dwaasheid haar uitspraken over de dwaasheid van alles en iedereen, inclusief de Kerk en haar dienaren, serieus nemen of is alles ironie? Of soms het een en soms het ander?De ‘Lof der Zotheid’ is hilarisch, soms sarcastisch, op het bijtende af. Geen klassieker uit de wereldliteratuur heeft zoveel generaties aan het denken gezet en geleerd met open blik en gezond verstand de wereld te bezien.

Klik hier om het gratis ebook te downloaden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *