Een Zomer Apart – Hans Vervoort

Een zomer apartIn Een zomer apart doet Vervoorts hoofdpersoon een poging te ontsnappen aan de kantoorsleur en de knellende banden van het huwelijk. Na een mislukte wereldreis in zijn jeugd wil hij bij het naderen van de middelbare leeftijd nog één poging doen een oude ambitie te realiseren: het schrijven van een roman die alle romans overbodig maakt. Hij trekt naar zuidelijker streken om zich af te zonderen, maar hij neemt zichzelf mee en zijn gevoel voor de relativiteit van de dingen… Zoals meestal bij Vervoort is het thema echter niet meer dan uitgangspunt voor een boeiend verslag van menselijke belevenissen.

‘Het verdient bewondering dat de auteur erin geslaagd is in een betrekkelijk klein oeuvre zo’n grote mate van herkenbaarheid in te bouwen, zonder in herhalingen te vervallen.’ -Frank van Dijl in het Vrije Volk

Klik hier om het ebook gratis te downloaden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *